STRATEGIA / MISJA / WARTOŚCI

Obszar działalności

Mobilny Gaz realizuje projekty energii odnawialnej w Polsce i krajach sąsiadujących.
Połączenie ochrony środowiska z dobrze prosperującą firmą to obszar działalności spółki.

Strategia biznesowa

Mobilny Gaz jest zainteresowany dobrze zrównoważonym wzrostem, t.j. jasnym i dobrze zdefiniowanym profilem ryzyka
Nie stawiamy wszystkiego na jedną kartę i wierzymy w proste rozwiązania.
Realizujemy tylko takie projekty, w których widzimy sprawiedliwy zwrot / profil ryzyka i długoterminową perspektywę.

Partnerstwo

Wierzymy w długoterminowe partnerstwo.
Wierzymy, że tylko transakcje, które są korzystne dla obu stron, są długotrwałe.

Społeczności lokalne

Wierzymy, że firma powinna nie tylko skupiać się na zyskach, ale ma obowiązek być częścią lokalnej społeczności, w której prowadzi działalność