KONTAKT

Mobilny Gaz Sp. z o.o

ul. Baraniaka 88 E
61-131 Poznań
fax.:61 654 91 75

adres korespondencyjny :

Mobilny Gaz Sp. z o.o.
Malta Office Park
Business Link
Ul. Baraniaka 88 E (budynek F)
61-131 Poznań

mail.: maja.spadzinska@mobilnygaz.pl
www.mobilnygaz.pl

NIP: 782-241-13-71
REGON: 300702336
KRS 0000292002
Sąd Rejonowy w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy KRS