ZESPÓŁ / PARTNERZY / KAPITAŁ

Kierownictwo

Jan O.Larsen
Prezes Zarządu
Maja Spadzińska
Kierownik Projektu, Prokurent
   

Partnerzy

aet GmbH Udziałowiec  
HAASE Energietechnik GmbH

Udziałowiec / Partner technologiczny

Haase Energietechnik AG
EKOWAT Budowa instalacji odgazowania EKOWAT
Trustcom Pośredni Udziałowiec Trustcom

Kapitał

Wpłacony kapitał własny 6.9 mln. PLN
Zatwierzdzony kapitał od udziałowców w sumie 15.4 mln. PLN

 

Udziałowcy:

  • aet GmbH, Berlin, Germany
  • Haase Energietechnik GmbH, Neumünster, Germany
  • Kierownictwo