PROJEKTY

Projekty zagospodarowania gazu wysypiskowego

Podczas rozkładu odpadów na składowisku produkowany jest gaz. Jedna tona wytwarza 150-250 m3 gazu przez 25-30 lat. Gaz - metan - jest 21 razy bardziej szkodliwy dla warstwy ozonowej niż CO². Dlatego musi być odsysany ze składowiska.

 

Gaz jest zbierany poprzez system studni pionowych i rurociagów poziomych; następnie jest oczyszczany i spalany w silniku gazowym, w wyniku czego produkowana jest energia.

Mobilny Gaz finansuje, buduje i eksploatuje instalacje odgazowania i produkcji energii.

 

W tej chwili Mobilny Gaz realizuje następujące projekty :

Składowisko Moc el
Starogard 600
Tczew 600
Skierniewice 400
Ostrów Wielkopolski 400

Pochodnia

Inne projekty gazowe

Mobilny Gaz pracuje nad innymi projektami "zamiany odpadów w gaz / energię".

Dwa obszary szczególnego zainteresowania to:

  • Biogaz z odpadów
  • Gaz z osadów ściekowych

Co więcej, Mobilny Gaz pracuje nad kilkoma projektami zagospodarowania gazu wysypiskowego na Ukrainie