POŁĄCZENIE SPÓŁEK MOBILNY GAZ SP. Z O.O. I LBGAS SP. Z O.O.

Spółka Mobilny Gaz łączy się ze swoją spółką - córką LBGas

Spółka Mobilny Gaz łączy się ze swoja spółką - córką LBGas w celu optymalizacji i uproszczenia struktury właścicielskiej.

Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku LBGas (Spółka Przejmowana) na Mobilny Gaz (Spółka Przejmująca). 

Mobilny Gaz wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki spółki LBGas. 

Plan Połączenia